Thiết kế & Phát triển sản phẩm

Chúng tôi tự hào về sự hài lòng của khách hàng. Đội ngũ chuyên gia sẵn sàng làm việc với bạn để cung cấp hỗ trợ thiết kế sản phẩm tốt nhất-trong-lớp.

Vào lúc bắt đầu rất, chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với khách hàng của chúng tôi, cố gắng tìm hiểu nhu cầu của họ, sau đó sử dụng phần mềm tiên tiến như Pro-E và hệ thống CAM để chuyển những nhu cầu này vào thiết kế phần tối ưu. Đây là cái gọi là DMF (thiết kế cho manufacturability). Đó là một quá trình rất quan trọng, trong đó sẽ tiết kiệm tiền và thời gian dẫn cho dự án phải được trên thị trường.


WhatsApp Online Chat!