danh sách kiểm tra thử nghiệm nấm mốc

Mỗi khuôn đã được thử nghiệm trong vòng ít nhất 2 tiếng đồng hồ trên IMM để đảm bảo hiệu suất cho sản xuất hàng loạt. Chúng tôi sẽ ghi chép của các tham số cho các thử nghiệm nấm mốc.

433a7234


WhatsApp Online Chat!