รายการตรวจสอบการทดลองแม่พิมพ์

ทุกแม่พิมพ์ได้รับการทดสอบอย่างน้อย 2 ชั่วโมงใน IMM เพื่อให้แน่ใจว่าผลการดำเนินงานสำหรับการผลิตมวล เราจะจดบันทึกของพารามิเตอร์สำหรับการทดลองแม่พิมพ์

433a7234


WhatsApp แชทออนไลน์!