ප්ලාස්ටික් කොටසක් නිෂ්පාදනය

යුරෝ තෙරපුම් අච්චු, අපි සේවාදායකයාගේ පුස් හෝ ourselves.Presently විසින් කරන ලද අච්චු සමග ප්ලාස්ටික් කොටස් නිෂ්පාදනය කල හැකිය, අඩු පරිමාවක් හෝ ඉහළ පරිමාවක් කොටස් සඳහා නිෂ්පාදනය සඳහා ලබා ගත හැකි 5 ඉන්ජෙක්ෂන් මොල්ඩින් ABS සිට ඇසුරෙන් හා තාප දක්වා දව සඳහා වේ.

o1


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!