ການກວດສອບການທົດລອງ Mold

ທຸກ mold ໄດ້ຮັບການທົດສອບສໍາລັບການຢູ່ຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ຊົ່ວໂມງກ່ຽວກັບ IMM ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປະຕິບັດສໍາລັບການຜະລິດຕັ້ງມະຫາຊົນ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ເວລາອ່ືນຂອງຕົວກໍານົດສໍາລັບການທົດລອງ mold.

433a7234


WhatsApp Chat ອອນໄລນ໌!