Управление на проекти

Ръководители на програмата от Евро Тестът е спазено с познанията си за мухъл дизайн, производство, инженеринг, формоване, който определя обхвата на работа, време за всяка стъпка и поддържане на стандартите, определени за всяка пластмаса проект мухъл да бъде постигнато чрез нашата компания.

След разглеждане на данните за проекта, нашите програмни мениджъри ще тренират график за производство трябва да се следват по време на целия процес на производство. Това помага да се завърши проекта ефективно с крайните срокове, определени за всяка стъпка.

За да се намалят потенциалните рискове и предотвратяване на грешки в мухъл сграда, всеки проект се осъществява с някои контролни списъци да бъде потвърдена преди и чрез изложени сграда мухъл и окончателната доставка в мухъл. Така клиентите могат да разчитат на Евро Тестът за качество.

0315115254adfaf1


WhatsApp онлайн чат!